Vrátenie tovaru

Nižšie sme pre zákazníkov/spotrebiteľov pripravili odporúčaný postup pre vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy) v 14 dňovej lehote. Môžete samozrejme využiť aj iný postup vyplývajúce z právnych predpisov.

V prípade, že ste spotrebiteľ, máte podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať formou jednostranného právneho rokovaní (napríklad listom alebo e-mailom). Môžete tiež použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

Pre odstúpenie od zmluvy môžete tiež použiť akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie. Ak využijete túto možnosť, obratom Vám zašleme potvrdenie o prijatí takéhoto odstúpenia od zmluvy.

O odstúpení nás môžete informovať na týchto kontaktoch:

Listom: Extradeon s.r.o, Ostravská 311/7, 747 70 Opava-Komárov, Czech Republic

E-mailem: info@dojazdove.sk

Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať oznámenia odstúpenia od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Tovar musí byť odoslaný najneskôr 14. deň od prevzatia.

Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Pre vrátenie platieb použijeme výhradne prevod prostriedkov na Váš bankový účet. V žiadnom prípade sa Vám nevzniknú ďalšie náklady.

Platbu však vrátime až po obdržaní vráteného tovaru. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

Ako môžete tovar vrátiť?

Vrátený tovar musí byť v originálnom obale, nepoužitý, nepoškodený, vrátane prípadného príslušenstva a schopný ďalšieho predaja. Nezabudnite zároveň ani na pokladničný doklad, ktorého predložením dokážete jeho kúpu.

Tovar zašlite na adresu: Extradeon s.r.o, Ostravská 311/7, 747 70 Opava-Komárov, Czech Republic

Čo musí odstúpenie od kúpnej zmluvy obsahovať?

- Číslo faktúry

- Číslo objednávky

- Číslo bankového účtu (pre zahraničia - IBAN + SWIFT kód banky)